UDDANNELSE 

 

2015

"Hvordan kunne man leve"
Jubilæums seminar for DISPUK

2011 

Livsfilosofi - suppleringsforløb
"At tænke bedre for at kunne tale bedre for at leve bedre"
DISPUK

2009 - 2011

Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Narrative & poststrukturalistiske perspektiver på ledelse og konsulentarbejde
DISPUK

2006- 2007

Autorisation, Psykolognævnet 

2005 - 2006

 

2005

 

2004

Konsulentuddannelse for personale-, uddannelses-
og organisationskonsulenter, 
Erhvervspsykologisk Konsultation 

Mobning på arbejdspladsen
Dansk Psykolog Forening

Konflikthåndtering for psykologer
Dansk Psykolog Forening
 

1995 - 2002

Cand.pæd.psych.
Danmarks Pædagogiske Universitet

1992 - 1995

Videreuddannelse for pædagoger,
Danmarks Lærerhøjskole

1990 

1977 - 1980

Efteruddannelse i social- og familiepolitik, BUPL 

Fritidspædagog, Dansk Fritidshjems Seminarium

 

BESKÆFTIGELSE

 

 2012 -

 

 

 

 2012 -  

2001 - 

 

 

   
2004 - 2012

DUO - rådgivning & undervisning
Ejer
Undervisning, kommunikation, narrativ forståelse, supervision, coaching, lederuddannelse, kompetenceudvikling for medarbejdere, social kapital, trivsel, samarbejde, konflikter mv.

Censor - AU i Ledelse

UCC - Professionshøjskolen
Ekstern underviser
Diplomuddannelse, primært indenfor specialpædagogik og psykologi samt vejledningskurser og eksaminator.

Orbicon
Chefkonsulent
sundhedsstrategi, supervision, coaching, lederuddannelse, trivsel, samarbejde, konflikter mv.

2001 - 2004

BST Sjælland
Seniorkonsulent
psykisk arbejdsmiljø mv 

2000 - 2001

Familierådgivningen
Leder
familierådgivning for udsatte familier

1999 - 2000

BST - Frederiksborg
Psykolog-praktikant
psykisk arbejdsmiljø

 

1997 - 2001

Dagbehandling Skolen ved Lunden
Leder
børn med sociale og emotionelle vanskeligheder behandling, undervisning og familiearbejde 

1995 - 1997

Helsingør Observations Team
Leder
observations skole og behandling for børn og unge

1987 - 1997

Heldagsskolen Løvdalsskolen
Leder for socialpæd. samt familiearbejdskonsulent
børn med sociale og emotionelle vanskeligheder samt et udvidet familiearbejde. 

1985 - 1987

Behandlingshjemmet Egevang
Pædagog
behandlingskrævende børn i døgnbehandling start af ny afdeling 

1981 - 1985

Børnepsykiatisk afd. Bispebjeg Hosp.
Miljøterapeut
miljøterapeutisk arbejde i et tværfagligt miljø 

1980 - 1981

Koefoeds Skole - rådgivningen
Rådgiver
åben rådgivning