Psykisk Arbejdsmiljø - referencer

Afdækning af samarbejdet i en enhed med mistrivsel

Fokusgruppeinterviews og rapportering

Helsingør Kommune

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i en fusionsproces

For at sikre en igangværende fusionsproces adskilles fra en personalesag, således at der  kan tages hånd om personalets trivsel i fortrivslen i forhold til såvel fusionsprocessen som til det personalesagen havde afstedkommet.

Helsingør Kommune

Afdækning af trivsel i personalegruppe

med henblik på at opstille handleplaner for samarbejde og kommunikation

Helsingør Kommune

Sparring til medarbejdere ved lukning af arbejdsplads

Samtaler med medarbejdergrupper i forbindelse med kollektiv opsigelse

Røde Kors asylcenter

 Afdækning af det psykiske arbejdsmiljø

i en personalegruppe, med henblik på at der ledelsesmæssigt kunne træffes kvalificeret beslutninger

Helsingør Kommune

Støtte til medarbejdere under pres

Afdækning og udarbejdelse af konkrete tiltag indenfor kommunikation , samarbejde og trivsel i en familie afdeling

Gentofte Kommune

 

Temadag om samarbejde og trivsel

oplæg og adarbejdelse af aftaler i handicap afdeling

Halsnæs Kommune

Forebyggelse af Vold , Trusler og Krænkelser

Fra fortælling til forandring - et forebyggelsesprojekt

Røde Kors asylcenter - Bornholm

Afækning af det psykiske arbejdsmiljø

På baggrund af trivselsundersøgelse afdækkes det psykiske arbejdsmiljø i kulturorganisation, via fokusgruppeinterviews.

Helsingør Kommune

Afdækning af baggrund for klage til Ankestyrelsen

Fokusgruppeinterviews med henblik på afklaring af klages påstande og skabelse af et samlet billede af organisationen med henblik på at give et kvalificeret afsæt til videre implementering

Glostrup Kommune

 

God kommunikation sætter positive spor

Tydeliggørelse af kommunikationens betydning for den gode samtale. Kompetenceudvikling, medarbejder inddragelse og udarbejdelse af handleplaner samt opfølgning på disse.

Nordsjællands Hospital - Montebello

Forebyggelse af Vold , Trusler og Krænkelser

Fra Fortælling til Forandring - et Forebyggelsesprojekt på et socialpædagogisk udviklingscenter

SPUC Helsingør

Indførelse af Kollegial Sparring

Et implementeringsforløb der indeholder uddannelse af tovholdere samt implementering i alle medarbejdergrupper i hjemmeplejen

Halsnæs Kommune

Forebyggelse af vold, trusler og krænkelser

Fra fortælling til forandring - et Forebyggelsesprojekt for hjemmeplejen.

Halsnæs Kommune

Forebyggelse af vold, trusler og krænkelser

Fra Fortælling til Forandring - et Forebyggelesprojekt for Region Sjælland
Dansk Røde Kors

Dårlig trivsel og stress

Fusioneret arbejdsområde der gav udtryk for mistrivsel og manglende overblik. Afdækning via interviews og udarbejdelse af handleplaner.
Vallensbæk Kommune

Manglende samarbejde og tillid

1 årig indsats i daginstitution der er præget af mistillid, kontrol og sladder. Med afsæt i et fremtidsværksted arbejdes der med temaer som kommunikation, relationel koordinering, eget ansvar, tillid og ledelse.
Gribskov Kommune

Stort arbejdspres og stress

1 årig indsats i daginstitution der er præget af stort arbejdspres, oplevelse af truende adfærd fra forældre og påbud fra Arbejdstilsynet. Der arbejdes dels med relationel koordinering ift samarbejdet og den kollegiale støtte, dels med koordinering af arbejdsopgaver og dels med kompetencer indenfor håndtering af truende episoder samt beredskabsplaner.
Odsherred Kommune

Samarbejde og Social Kapital

1 årig indsats i daginstitution med lav social kapital og samarbejdsvanskeligheder. Der arbejdes med fokus på de tre diamanter "tillid", "retfærdighed" og "samarbejde". Metodisk anvendes bl.a. Gruppe Trivsels Samtaler og fremtidsværksted.
Glostrup Kommune

 

Det Gode Børneliv

1 årigt projekt på daginstitution med henblik på nedbringelse af fravær og højnelse af den faglige ydelse.
Social Kapital, indsamling af spor, dokumentation, brugerindragelse og Gruppe Trivselssamtaler indgår i projektet
Glostrup Kommune

Forebyggelse af vold, trusler og chikane

Projekt for hjemmeplejen til skabelse af forebyggende tiltag for medarbejdernes møde med borgerne
Halsnæs Kommune

Forebyggelse af vold, trusler og krænkelser

Fra fortælling til forandring - et forebyggelsesprojekt for Asyl Center Auderød.
Dansk Røde Kors

Social Kapital hos Voksenstøtte

Temadag om social kapital for den samlede personalegruppe.
Halsnæs Kommune

Samarbejde, organisation og ledelse - samt social kapital

1 årigt forløb for en afdeling der er nylig fusioneret og med flere grupper med stort arbejdspres, sygemeldinger, stress samt samarbejdsvanskeligheder. Desuden skal der udformes et ledelsesrum for nyansat leder, samt defination af kerneydelsen og relaationel koordinereing i forhold til denne.
Halsnæs Kommune

Coaching af personalegrupper

Fortløbende coachingforløb for personalegrupper indenfor specielområdet
Ishøj Kommune

Suppleringskursus i psykisk arbejdsmiljø

2 dages kursus for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter
Høje Taastrup kommune

Drift, samarbejde & trivsel - interaktionen

Procesarbejde & trivselssamtaler                        se udtalelser
Halsnæs Forsyning

 

Samarbejdsseminar

Coaching
3 F Ungdomsafdeling

 

Violprojektet - kimen til arbejdsglæde og trivsel

1. Kompetenceudvikling i f t vold, trusler og krænkelser. 
2. Open Space for alle som afsæt for udarb. af voldspolitik og beredskabsplan. 
3. Gruppe sundheds- og trivselssamtaler ialt 3 samtaler.
En integrativ tilgang til fremme af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvor arbejdsmiljø, sundhed og kerneydelsen, herunder handlingskompetencer tænkes sammen
Aktiviteter og metoder sigter imod at opnå en positiv synergi imellem oplevelsen af fysisk og psykisk velvære og succes i arbejdet.
Halsnæs Kommune

 

Personalecoach

Etablerer et grundlag for samarbejde  - samt konfliktløsning
Gribskov kommune

Psykisk arbejdsmiljø i dagplejen

Afdækning af det psykiske arbejdsmiljø i dagplejen via fokusgruppeinterview. udarbejdelse af rapport samt tilbagemelding med anbefalinger
Egedal kommune

Mobbeprojektet

Formidling til personale vedr mobning og konflikt afdækning af situation lederuddannelse ifm håndtering og egen situation en arbejdsplads med ca 200 medarbejdere
Gribskov kommune

Den svære borgerkontakt

Undervisning og coaching / supervision i forbindelse med borgerkontakt for hjemmeplejepersonale
Halsnæs kommune

Mobning i en medarbejdergruppe

Afdækning samt støtte til kommunikation sparring til ledelsen i f t implementering
Rudersdal kommune

Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik

Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik, med udgangspunkt i medarbejdernes ønsker og behov i forhold til virksomhedens værdier
Rudersdal Kommune

Uddannelse for sikkerhedsgrupper

Kursus for sikkerhedsgrupper vedr screeningsmetoder samt arbejdsmiljø generelt
Halsnæs kommune

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Afdækning af det psykiske arbejdsmiljø, samt trivsel og samarbejde incl ledelse . udarbejdelse af rapport med anbefalinger. opfølgning og evaluering efter konkrete indsatser var iværksat. Iindsamling af kvalitative data, samt bearbejdning og analyse. formidling, samt opfølgningsinterviews
Fredensborg kommune

 

Psykisk APV

Udarbejdelse af psykisk apv samt konkret indsats med en forbedret kommunikation medarbejderne imellem
Gribskov kommune

Afdækning af psykisk arbejdsmiljø

Udviklingsprocesser, påbudsopgaver, ledersparring og samtaleforløb

Brüel & Kjær, SAS, Frederikssund-, Slagelse-, Hvidovre-, Halsnæs-, Horsens kommune, SL, Børneringen, 3F, Røde Kors og mange flere