Akademiuddannelse i Ledelse

En lederuddannelse svarende til 60 ECTS point der giver adgang til at læse videre på diplomniveau. 

Uddannelsen kan tidsmæssigt strækkes over flere år og fagene kan tages enkeltvis.

Målene for læringsudbyttet på akademiuddannelserne (AU) beskrives ud fra kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser således:

 Viden

 • Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for et erhvervs eller fagom-råde.
 • Skal have forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå erhvervets anvendelse af disse.

 Færdigheder

 • Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til samarbejdspart-nere og brugere

 Kompetencer

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/ eller tværfaglige arbejdsprocesser
 • Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og fagområdets praksis
 • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer

  Fag

Uddannnelsen består af 5 fag samt et afgangsprojekt, som eksempler på fag kan nævnes:

 • Ledelse i praksis
 • Organisation og arbejdsspykologi
 • Det strategiske lederskab
 • Coaching i organisationer
 • Forandringsledelse.