Gruppe Trivsel Samtaler

Gruppe Trivsel Samtaler finder sted i grupper af ca. tre, sammensat på tværs af organisationen.

Samtalerne er fortrolige og vil tage udgangspunkt i, hvad den enkelte er optaget af vedr. egen sundhed og trivsel, herunder styrker, ressourcer, drømme, intentioner, håb, værdier og motivation.

Der vil være fokus på, hvad den enkelte kan gøre, hvad fællesskabet kan bidrage med, og hvad arbejdspladsen kan gøre for at styrke sundhed og trivsel.

Forløbet består af 3 samtaler med ca. 3 mdr.s interval.

Afslutningsvis udarbejdes et generelt og anonymiseret notat fra alle samtalerne til arbejdspladsen. Ideerne fra notatet kan danne afsæt for nye initiativer i arbejdet for at skabe en sund, social, god og sjov arbejdsplads.

Gruppe Trivsel Samtalerne  vil være på  2-2½ time.

Udbyttet af Gruppe Trivsels Samtalerne har typisk været:

  • Bedre Trivsel og kommunikation
  • Større indsigt i andre og andres område
  • Præcisering af arbejdspladsens muligheder for at støtte op om medarbejdernes sundhed og trivsel.
  • Mere indsigt for ledelsen og handlemuligheder