Social Kapital og relationel koordinering

Kan være for store organisationer som beskrevet i  "Den Organisatoriske Samtale" - eller for såvel større som mindre organisationer omhandle bl.a. temaer som 

Organisationer under forvandling

Hvor der arbejdes med afsked med det kendte og vejen frem til det nye.

Et forløb kan sammensættes med fokus på områder og temaer der skønnes relevante, som f.eks. Ledersparring, Gruppe Trivsels Samtaler, Samarbejdsaftaler, Organisering af arbejdsopgaver, Kommunikation osv.

Social Kapital

Fælles introduktion til begrebet Social Kapital og dets betydning for trivsel og produktion.

Organisationens Sociale Kapital afdækkkes og måles. 

Der opstillles mål for udvalgte områder og der arbejdes med at højne den Sociale Kapital

Værdier i organisationen

Værdier er frit svævende i alle organisationer. De fleste er hjemmehørende hos den enkelte medarbejder, men også organisationen udmelder som regel sine.

Hvordan får man disse værdier til at spille sammen og hvad betyder den enkelte værdi for den måde organisationen performer på, den måde samarbejdet sker og den ledelsesstil der præger virksomheden.

Få fundet værdierne, sæt den i sammenhæng med handling og skab mening i organisationen - få udarbejdet et værdigrundlag der er operationelt og målsættende for virksomhedens kerneydelse.

Samarbejde og kommunikation

 Der kan sammensættes et forløb hvor der dels kan arbejdes med samarbejde og kommunikation som procesarbejde, udarbejdelse af organisationsplaner samt målretttet kursusforløb